Benjamin Louwerse

Schilderijen, illustraties en publicaties

Publicaties

Imitatio

 

TREEDT BINNEN IN EEN ANDERE WERELD: DE TIJD HOUDT OP, DE EEUWIGHEID BREEKT AAN.” . klik hier boven  op de trailer om het promotiefilmpje te zien.

IMITATIO verscheen in het voorjaar van 2007 IMITATIO werd genomineerd voor de Publieksprijs Christelijk Boek 2008 (en werd 3e) IMITATIO kreeg aandacht in tal van media, o.a. in Trouw, Nederlandsch Dagblad, Uitdaging, Groei, de Stentor, TV Oost, Opwekking, de Evangelische Omroep en het kerstnummer van Elsevier. .

“Ik droomde herhaaldelijk over een grote burcht met een dikke muur. Ik zocht de ingang want ik wilde naar binnen. Ik kon nergens een poort of ingang vinden. Ik schreeuwde en klopte, maar niemand deed open. Zo ervoer ik God….” . “ik droomde weer over de burcht. Maar nu ging ik mijn droom anders interpreteren. Ik liep daar niet rond om binnen te komen bij God. Het was God, die al die tijd probeerde om bij mij binnen te komen. Ik schrok van die gedachte. Had ik dan God al die tijd de toegang ontzegd?”

IMITATIO was in 2007 een van de eerste boeken in Nederland die begeleid werd door middel van o.a. een BOOKTRAILER. klik op de link hier boven om de trailer te zien: . . .

 


De kerk is dood, Leve de Koning

Aan ‘De kerk is dood, Leve de Koning’ mocht ik een bijdrage leveren.
Een aantal theologen, historici, godsdienstsociologen e.a. spreken zich uit over de kerk in de toekomst.

Beschrijving
Bekende denkers, theologen en visionairs mijmeren hardop over de toekomst van de kerk. Hoe zal de gemeenschap rond Christus er over een paar decennia uitzien? De maatschappij verandert, de mensen veranderen. En dus zal de kerk van Christus veranderen. Over trends en hypes, over wat gaat en wat komt en wat blijft. Met bijdragen van Hijme Stoffels, Manuela Kalsky, Evert-Jan Ouweneel, Stefan Paas, Benjamin Louwerse, James Kennedy en Herman Vuijsje.

 

Elsevier: Kersteditie 2010

Geef een reactie