Benjamin Louwerse

Schilderijen, illustraties en publicaties

Anne Frank als moeder Maria

01 - 12 - 2013

Prograafje 36

Wat!! Anne Frank als moeder Maria? Huh… wat bezielde die kunstenaar?

Anne Frank as the Virgin Mary / moeder Maria, oil painting on canvas by Benjamin  Louwerse, 60cm X 80cm, 2013

Anne Frank as the Virgin Mary / moeder Maria, oil painting on canvas by Benjamin Louwerse, 60cm X 80cm, 2013


We zijn op weg naar kerst en zullen in de komende weken veelsoortige Maria’s tegenkomen; op kerstkaarten, kerststalletjes, in kerken en tijdschriften. Daar zullen veel ‘arische’ Maria’s bij zijn: volwassen, volgroeide, blanke, blonde vrouwen met een even arische Jezus op schoot.
Twee jaar geleden begon ik mijn kunstzinnige zoektocht naar Maria. Dat resulteerde in een portret van een zelfbewuste, ondernemende ‘Spreuken 31 vrouw’. (zie de column Maria voor de 21e eeuw). Dit najaar schilderde ik haar als Oriëntaalse met hoofddoek .
Bij mijn derde Maria heb ik willen benadrukken dat Maria nog een vrij jong meisje geweest moet zijn. Een jong, joods meisje, dat was het moment dat ik aan Anne Frank moest denken.

Anne Frank als moeder Maria. Een novum in de kunst. En toch ligt het voor de hand:
A. BEIDEN WAREN JOODSE MEISJES. Anne Frank was Joods,… en dat werd haar dood! Maria was ook Joods, stamde af van koning David!
B. BEIDEN WAREN VRIJ JONG. Anne Frank schreef haar dagboek als tienermeisje en werd gedood op die leeftijd. Maria moet ook nog maar zestien of zeventien geweest zijn toen zij Jezus baarde.
C. BEIDEN GROEIDEN OP IN BEZETTINGSTIJD. Anne Frank had niet de jeugd die zij graag wilde hebben door het Hitlerregime. Maria moest hoogzwanger naar Bethlehem (vanwege de keizer van Rome) en daarna op de vlucht naar het buurland Egypte vanwege koning Herodes, omdat deze haar baby trachtte te vermoorden.
D. BEIDEN WERDEN NA HUN DOOD EEN BRON VAN INSPIRATIE. Velen vonden inspiratie in het levenslustige meisje Anne met haar angsten en verwachtingen. Velen zijn aangesproken door het geloofsvertrouwen van Maria en haar volledige dienstbaarheid aan God.
E. BEIDEN GAVEN DE WERELD IETS KOSTBAARS. Anne Frank liet een dagboek na; een van de meest gelezen, vertaalde en herdrukte geschriften in de westerse wereld.
Maria werd dienstbaar aan God waardoor Gods zoon op aarde kwam. om de mens te verzoenen met God. Daar staan christenen bij stil in de kersttijd.

Op dit portret is Maria het jonge joodse moedertje; ze is trots op haar baby, ze heeft hem net gewassen. Jezus is hier teer en kwetsbaar. Ze draagt een jarenveertig blouse, die ze ook draagt bij haar beeltenis bij Madame Tussauds . De handdoek heeft de koninklijke kleur blauw, wijzend op Jezus als de Koning der Koningen. De Davidsster verwijst naar Koning David; Jezus stamde af van koning David. De veiligheidsspeld dateert het schilderij.
Anne Frank als moeder Maria is mijn kerstgeschenk aan u. “Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.” (Joh.3:16)
Ik wens u Gezegende Kerstdagen toe.

© 2013 BenjaminLouwerse

REAGEER:
Anne Frank als moeder Maria is een keuze; mijn keuze als kunstenaar. Ik hecht er waarde aan om te weten wat u van deze keuze en van dit schilderij vindt. Reageer nu! Uw reactie kan mij helpen bij mijn volgende Mariaportret.
Moeder Maria / Virgin  Mary

Virgin Mary / Moeder Maria, 2013, 50 x 60 cm , olieverf op canvas - Orientaals geportretteerd. Jezus gewikkeld in een joodse gebedsmantel

Virgin Mary / Moeder Maria, 2013, 50 x 60 cm , olieverf op canvas – Orientaals geportretteerd. Jezus gewikkeld in een joodse gebedsmantel